KAKOVOST ZRAKA
ARI

TOPLOTNO UGODJE
PET
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
-10
15
40

O PROJEKTU

V okviru projekta Gnezdo smo razvili merilni sistem za merjenje kakovosti zraka, toplotnega ugodja in drugih okolijskih parametrov v mestu. Z merjenjem teh parametrov lahko ocenimo kakovost življenja v mestu.
Podatki so prosto dostopni.

Ljudje smo tako kot ostala bitja močno povezani z naravo. Zaradi koncentracije prebivalstva in delovnih mest v mestnih okoljih in s tem spremenjenega načina življenja, se povezanost z naravo zmanjšuje, kar pa vpliva tudi na zdravje in kakovost življenja prebivalcev. Po nekaj desetletjih bivanja v velikih mestih, se vedno bolj zavedamo pomena kakovosti zraka v mestu kot enega pomembnejših dejavnikov okolja za zdravje. V zadnjih letih močno omejujemo uporabo trdih goriv v gospodinjstvih, omejujemo industrijske izpuste in reguliramo promet v mestu. Z namenom povečanje kakovosti zraka in toplotnega ugodja, širimo zelene površine v mestih in jih odpiramo za obiskovalce. Zelo pomembni dejavniki, ki vplivajo na kakovost bivanja v sodobnem mestu, so kakovost zraka, toplotno ugodje ter svetlobna in zvočna onesnaženost. Meritve koncentracij različnih snovi v zraku in drugih parametrov so eden najzanesljivejših pokazateljev stanja kakovosti zunanjega zraka in na splošno kakovosti življenja v mestu.
Merilne postaje

Ohišje merilne postaje je razvito z upoštevanjem specifičnih temperaturnih in tokovnih razmer v mestnih središčih ter vsestranske umestitve v urbano okolje. Ohišje smo zasnovali v 3D modelirnikih in izdelali z najnovejšimi tehnologijami na področju 3D tiskanja. Elektronsko vezje za senzorsko platformo je načrtovano namensko in zaradi modularnosti ter nadgradljivosti temelji na odprtokodnih platformah. Samooskrba z elektriko je v visokem deležu zagotovljena z nameščenimi sončnimi celicam in baterijskim sistemom (BMS).

Študija umestitve v prostor

V okviru projekta smo pripravili študijo umestitve merilnih postaj v mestno jedro. Merilna mesta so bila določena z upoštevanjem urbanističnega in sociološkega vidika in prometne ureditve. Izbrane lokacije prikazujejo kontraste kakovosti zraka, toplotne obremenitve in hrupa v mestnem jedru. Podrobnejši izsledki umestitve merilnih postaj so strnjeni v študiji: Projekt Gnezdo - Umestitev merilnih postaj v urbano okolje.

MERITVE

Razvita merilna postaja zajema široko obseg meteoroloških in okoljskih parametrov. Podatki se shranjujejo na odprtokodni oblačni platformi, ki poleg pregleda celotne zgodovine meritev nudi obdelavo podatkov v realnem času. Slednje smo izkoristili za interpretacijo kakovosti zraka in toplotnega ugodja v mestnem okolju z intuitivnima kazalnikoma: fiziološki ekvivalent temperature PET [°C] in agregirani indeks tveganja ARI [-]. Razvili smo kompleksne algoritme na osnovi zgodovinskih podatkov z uporabo statističnih metod in umetnih nevronskih mrež.


BEŽIGRAD (ARSO)
 

TRNOVO (CELICA)
 
Meteorološka postaja Ljubljana Bežigrad je osrednji slovenski meteorološki observatorij, združen s sinoptično, fenološko (peronosporno in fitoftorno postajo) in okoljevarstveno postajo (vir: http://meteo.arso.gov.si).
V Samozadostni bivalni celici potekajo večletne meritve učinkovitosti brezogljičnih tehnologij za proizvodnjo elektrike, ogrevanje in oskrbo s pitno vodo. (Vir: http://www.ee.fs.uni-lj.si/celica/)

Žveplov dioksid SO2 [µg/m^3]

Dušikovi oksidi NO2 [µg/m^3]

Ogljikov monoksid C0 [mg/m^3]

Suspendirani delci PM10 [µg/m^3]

Temperatura [°C]

Hitrost vetra [m/s]

Relativna vlažnost [%]

Globalno sončno sevanje [W/m^2]

EKIPA

Na projektu je sodelovala interdisciplinarna ekipa študentov in mentorjev iz Fakultete za arhitekturo (FA), Fakultete za elektrotehniko (FE) in Fakultete za strojništvo (FS), Univerze v Ljubljani (UL) ter Fakultete za zdravstvene vede Novo mesto (FZV NM).Projekt "Gnezdo - Senzorska platforma za pametno mesto" sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada